Для осіб з порушенням зору

Цивільний захист


Цивільний захист у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола реалізовується відповідно до прийнятого у 2013 році Верховною Радою України Кодексу цивільного захисту та з дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення належного стану цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Відповідно до п.1, статті 4 Кодексу цивільного захисту України, цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.
Відповідно до п.4, статті 9 Кодексу цивільного захисту України, загальне керівництво цивільним захистом коледжу здійснює директор коледжу М.П. Баб'юк, начальник штабу цивільного захисту провідний фахівець О.М. Четвертаков.
На виконання вимог нормативно-правових актів та документів з питань цивільного захисту у коледжі утворені відповідні ланки, а саме:

  • ланка оповіщення та зв'язку;
  • ланка охорони громадського порядку;
  • пост спостереження за зовнішньою обстановкою;
  • ланка пожежогасіння;
  • санітарний пост.

Крім того, на постійній основі здійснюється навчання керівного складу, учасників навчально-виховного процесу і працівників основам захисту від дій в умовах загрози, виникнення можливих НС. У колежі розроблено План реагування на надзвичайні ситуації, схеми управління, зв’язку та оповіщення, взаємодії, обладнано інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту та план-схеми евакуації. Створено мінімально необхідний запас засобів індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу.
Керівництвом коледжу вирішуються питання з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності прийнято та приймаються накази, розпорядження, плани, які регулюють діяльність у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, щорічно проводяться об’єктові тренування. Нагромаджується значний досвід у проведенні заходів з попередження НС та ліквідації їх наслідків. Під час проведення планових тренувань керівного складу у коледжі з участю студентів формують (закріплюються) знання, уміння та навички щодо забезпечення необхідного рівня безпеки життєдіяльності, як з особистої безпеки, так із безпеки тих, хто їх оточує.
Мета проведення планових тренувань з цивільного захисту – це формування свідомого і відповідального ставлення до питань особистої безпеки, вміння розпізнавати й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шляхи надійного захисту від них, уміти в разі потреби надати допомогу собі та оточуючим, а також оперативно ліквідовувати наслідки прояву небезпеки.
Підготовка та реалізація плані з цивільного захисту у коледжі здійснюється згідно з Положенням про функціональну підсистему навчання учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях єдиної державної системи цивільного захисту (НС ЄДС ЦЗ), затвердженої наказом МОН України 14 грудня 2016 року №1400 і спрямовується на забезпечення готовності до проведення ефективних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, організованого переведення системи ЦЗ з мирного на особливий період.
Управління та організація з ЦЗ коледжу здійснюється з пункту управління керівника ЦЗ за допомогою засобів зв’язку, зокрема з використанням мережі міського телефонного та мобільного зв’язку. Оповіщення учасників навчально-виховного процесу (в разі потреби) здійснюється шляхом подачі сигналу “Увага всім” шляхом подачі звукових сигналів, за допомогою дзвінка та/або із застосуванням мегафону.


indexРекомендації щодо проведення бесід із здобувачами фахової передвищої, вищої освіти з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації.

indexНавчання з попередження ризиків, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами

indexКнига "Мінна безпека не без пека"

indexКнига "Безпечний пекосвіт"