Для осіб з порушенням зору

Наукова діяльність викладачів


Кожен із викладачів Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола не лише допомагає студентам набути вмінь і навичок в професійній діяльності, сприяє їм самореалізуватись та самоствердитись, повірити в себе, а й активно займається науковою діяльністю та самовдосконаленням. Саме це сприяє неперервному процесу наукового пошуку, дискусій, творчого спілкування та передачі знань, досвіду і вмінь молодому поколінню дослідників.
Написання і видання підручників, посібників, монографій, наукових статей, тез доповідей на конференціях, керівництво науково-дослідною роботою студентів, – це лише частина творчої праці викладачів навчального закладу, що дозволяє підняти на якісно новий рівень професійну підготовку майбутніх фахівців. За час існування Коледжу його науковці опублікували понад 400 праць, з якими можна ознайомитися на сайті або в бібліотеці навчального закладу.