Для осіб з порушенням зору

Оксана Гладчук, Галина Островська, Людмила Малюта

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Управління та адміністрування
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2022
Назва видання: Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2022, Випуск 2(27), С. 131-143
DOI-адреса:
URL публікації: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39858

Кокітко Р.І., Гавришків Н.Г.,Павлюс В.П., Драпак В.І.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Інформаційні технології
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2022
Назва видання: Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції молодих науковців аспірантів та студентів «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології » (АКІТ-2022)
DOI-адреса:
URL публікації: http://scs.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zmist_KBKIT-2020-1.pdf

Гладчук Оксана, Островська Галина

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2022
Назва видання: Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Тернопіль, 23–24 листопада 2022 р.).
DOI-адреса:
URL публікації: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/39227/1/Zbirnyk_ICBuTS_2022.pdf

Кузик В.М., Продан Т.І., Івасьєв С.В., Слєпцова О.Я.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Інформаційні технології
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2022
Назва видання: Збірник матеріалів науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Кібербезпека та комп’ютерно-інтегровані технології» КБКІТ-(2022)
DOI-адреса:
URL публікації: http://scs.wunu.edu.ua/?page_id=869

Посвятовська О.Б., Слєпцова О.Я.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Освіта/педагогіка
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2022
Назва видання: Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022),
DOI-адреса:
URL публікації:

Левкович М.Г., Чорній Л.Н., Яцишин В.В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Транспорт
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей Х міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 24–25 листоп. 2021.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. Т. 1. С.69-70.
DOI-адреса:
URL публікації: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36437/2/MNPK_2021v1_Levkovych_M_G-Forecasting_the_durability_69-70.pdf

Чорній Л.Н.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Освіта/педагогіка
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Інновації в освіті: перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль, 20 травня 2021 р.]. – Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – С. 208-210.
DOI-адреса:
URL публікації: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/%20BA%D0%20%D1%83-4.pdf

Гайда О., Бойко Г.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Вісник Львівського університету. Серія педагогічна
DOI-адреса: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.35.11320
URL публікації: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/11320

Гайда О. М., Бойко Г.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
DOI-адреса: https://doi.org/10.24919/2308-4863/44-1-23
URL публікації: http://aphn-journal.in.ua/archive/44_2021/part_1/23.pdf

Гайда О. М., Капітан В. С.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Львівський національний університет імені Івана Франка. Освітній альманах. Збірник наукових праць
DOI-адреса:
URL публікації: https://pedagogy.lnu.edu.ua/osvitnij-almanah