Онлайн-курси

Автоматизація роботи в Excel з допомогою макросів (VBA-коду).

Групи П-21 - П-22,

четвер 15.00, ауд 43

 

 

 

Тема. Автоматизація роботи в Excel з допомогою макросів (VBA-коду).

 

План

1.     Поняття макросу.

2.     Створення і знищення макросів.

3.     Виконання макросу. Призначення макросу кнопки  панелі інструментів.

Самостійна робота. Сценарії в Microsoft Excel.

 

Практикум

1.    Створити і записати в особистій книзі макросів макрос Таблиця, який здійснює сортування даних та форматування вмісту таблиці (вирівнювання "по центру" одночасно по вертикалі та горизонталі, перенос тексту комірок по словах, а також встановлення шрифту Arial, 12 пт.,  напівжирного) .

2.    На панелі форматування встановити кнопку, з допомогою якої буде виконуватися макрос Таблиця. Налаштувати її вигляд.

3.    Використати даний макрос при роботі з таблицею.

4.    Створити з поточній книзі макрос Діаграма, який би при натискуванні комбінації клавіш  Ctrl+kстворювавдіаграму для заданого діапазону комірок.

5.    Проаналізувати дані макроси з допомогою VBA-коду.

 

 

 

Теоретичний матеріал

1. Поняття макросу.

Макрос - це набір VВА- коду, який дозволяє автоматично виконувати ряд команд. Сюди можуть входити багаточисельні натискування клавіш, введення тексту, робота з мишкою. Записавши інструкції у вигляді макросу, можна автоматизувати одноманітний процес - дозволити Excel виконувати рутинну роботу замість вас. VBA - абревіатура від VisualBasicforApplication - мови програмування Microsoft.

Макрос містить команди форматування, значення, формули, функції і все, що можна виконати використовуючи клавіатуру чи мишку. Отож,  макрос- це записаний ряд команд, які зберігаються у книзі, і які можна запустити будь-який раз, коли необхідно виконати певне завдання, яке реалізується макросом!

Щоб самостійно написати макрос, потрібно мати програмістські навички та знати VisualBasic. Однак Excel, має такий інструмент, як засіб запису макросів. Для створення макросу необхідно запустити цей засіб, виконати всі необхідні дії з клавіатурою та мишкою, а потім вимкнути його. Excel автоматично згенерує код на VisualBasic, необхідних для повторення щойно виконаних дій. Будучи один раз створеним, макрос може бути виконаний з допомогою вибору відповідних команд чи клацання мишкою.

Переваги макросів. Макроси забезпечують:

1.     Підвищення продуктивності, завдяки зменшенню об'єму інформації, що вводиться з клавіатури

2.  Автоматизацію складної послідовності дій

3.  Точність при введенні повторюваних комбінацій одних і тих самих символів і команд в одній і тій самій послідовності

4.  Прискорення процедур форматування та редагування

5.  Комбінування кількох команд

6.  Можливість більш швидкого вибору опцій діалогового вікна

 

2. Створення і знищення макросів.

 

Створення макросу полягає у точному виконанні усіх тих дій, які повинен виконувати макрос. Непогано було б спочатку попрактикуватись виконуватись ці дії, щоб переконатись, що макрос робить саме те, що від нього вимагається. Якщо макрос складний, рекомендується записати послідовність дій у письмовому вигляді та   виконати наступне.

 

1.     В меню Сервис виконати команду  Макрос - Начать запись. На екрані з'являється вікно Запись  макроса, зображене на малюнку.

 


 

1.1            У полі Имя макроса вводять описове ім'ямакросу, яке пояснює його призначення.

1.2             Поле  Сочетанив клавиш  дає  можливість  призначати для запуску макросу комбінацію швидких клавіш У вікно вводиться будь-яка буква, але не цифра, і не спеціальний символ. Якщо швидка клавіша не буде визначена, то доступ до макросу буде здійснюватися командоюМакросМакросы з меню Сервис.                 

Встановлення швидкої клавіші діє на той час, поки відкрита книга, що містить даний макрос.

1.3             У списку Сохранить в книге потрібно вибрати книгу, в якій буде збережено макрос. Щоб макрос був доступний весь час, макрос зберігають в особистій книзі макросів.    Опис макросу кожний здійснює на свій розсуд.

1.4             Кнопка Ok починає запис макросу. З'являється панель інструментів Остановка записи.

2.     Виконати  дії, які необхідно включити до макросу.

3.     Закінчити запис макросу з допомогою кнопки Остановка записи або команди  Остановить запись з меню Сервис - Макрос.

 

            При записі макросу необхідно бути дуже обережним, інакше можна отримати несподівані результати.

Виділення комірок. Якщо під час запису макросу виділяються комірки, то при виконанні макросу завжди будуть виділятись ті ж комірки. Неважливо, яка комірка активна під час запуску макросу, так як у макросах записані абсолютні посилання на комірки.

Присвоєння макросу імені. Першим символом імені макросу повинна бути буква. Називати макрос потрібно так, щоб була зрозуміла задача, яку він виконує.

 

Збереження макросів. Макрос можна зберігати в поточній активній книзі, в новій книзі чи в особистій книзі макросів. По замовчуванню макроси зберігаються в поточній робочій книзі Вони знаходяться на прихованому робочому листі, який можна переглянути з допомогою послідовності дій: Сервис – Макрос – Макроси. Збереження макросів в активній книзі означає, що ними можна користуватися лише тоді, коли дана книга відкрита. Переміщуючи макроси у нову книгу, створюється новий файл, у якому будуть зберігатися створені макроси. Якщо макроси зберігаються в особистій книзі макросів, то вони доступні для будь-якої книги, яка відкрита в Excel. Особиста книга завжди відкривається по замовчуванні при запуску Excel, як прихована книга, вона створюється в той момент, коли в ній зберігається перший макрос.

 

Знищення записаного макросу можна здійснити так:

1.     Вибрати в меню команди Сервис – Макрос – Макроси.

2.     Із списку Имя  вибрати  імя  макросу, який необхідно знищити.

3.     Натиснути кнопку Удалить.

 

3. Виконання макросу. Призначення макросу кнопки  панелі інструментів.

Виконання записаного макросу  можна здійснити так:

1.     Вибрати в меню команди Сервис – Макрос – Макроси.

2.     Із списку Имя  вибрати  імя  макросу, який необхідно виконати.

3.     Натиснути кнопку Выполнить.

 

Якщо при створенні макросу, йому призначили комбінацію клавіш, то виконання макросу можна здійснити натиснувши цю комбінацію клавіш.

Для того, щоб полегшити доступ до макросу можна призначити для нього кнопку на панелі інструментів. Для цього:

-                   в меню Вид вибирають команди Панели инструментов  - Настройка.

-                   на   вкладниці   Панели   инструментов   вибирають   ту   панель,   на   якій   будезнаходитися кнопка для макросу;

-                   у   діалоговому   вікні   Настройка   вибирають   вкладнику   Команды.   У   спискуКатегории вибирають Макроси.

-                   у   полі   Команды   необхідно   вибрати   піктограму   Настраиавемая   кнопка, перетягніть її на панель інструментів та відпустіть у потрібній позиції.

-                   після того, як на панелі інструментів буде розміщена потрібна кнопка, викликають контекстне меню цієї кнопки і вибирають команду Назначить макрос;

-                   у списку Имя макроса вибирають потрібний макрос.

 

 

 

Безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії

Цей курс для всіх, хто хоче опанувати різноманітні інструменти MS Word та MS Excel