Гімн студентів Галицького коледжу

Саме вчителі  та викладачі вперше знайомлять школярів та студентів зі світом STEM-дисциплін і здатні заохотити їх обирати інженерні та технічні спеціальності у майбутньому. Дівчата і хлопці мають рівні можливості в опануванні STEM-дисциплін та професій, і тут не має бути жодних гендерних стереотипів.  Сучасна українська освіта потребує інноваційних рішень, які сприятимуть росту зацікавленості учнів і студентів, а зокрема дівчат, до наукових спеціальностей.

Дана команда знайшла шляхи зацікавлення учнів та студентів (дівчат) у вивченні STEM-предметів та виборі STEM-професій, без гендерних стереотипів

Безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії

Цей курс для всіх, хто хоче опанувати різноманітні інструменти MS Word та MS Excel