Новини

5.03030301 - Видавнича справа та редагування

Спеціальність: 5.03030301 Видавнича справа та редагування

Напрям підготовки: 6.030303 Видавнича справа та редагування

Галузь знань: 0303 Журналістика та інформація

Кваліфікація: 3121 «Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Денна форма навчання: 3 роки 10 місяців (на базі 9-ти класів)

Кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста з даної спеціальності передбачає формування комплексу знань та навичок з виконання робіт, пов’язаних з організацією видавничої справи та редакційною підготовкою усіх видів текстових, ілюстраційних, аудіо- та відеоповідомлень, паперових та електронних видань.

Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва повинен знати: відповідні положення законодавства України про видавничу справу; нормативні та соціальні засади редагування; загальну методику коректури і редагування, методику об’єктивного оцінювання авторського твору; структуру редакторського аналізу; типологічну та жанрову характеристики періодичних матеріалів у засобах масової та соціальної комунікації; соціальні та методологічні засади створення та редакторського опрацювання журналістських повідомлень; основи маркетингових концепцій функціонування видавничої структури в умовах ринку.

Може займати посади: фахівця видавничо-поліграфічного виробництва; оброблювача інформаційного матеріалу; оброблювача замовлень; коректора (корегування текстів); конторського службовця (інформація).

Випускники відділення можуть працювати:

♦ редакторами у видавництві;

♦ редакторами у ЗМІ;

♦ редакторами у рекламних структурах;

♦ літературними редакторами;

♦ коректорами;

♦ секретарями-референтами;

♦ спічрайтерами.

Сфери роботи фахівців видавничо-поліграфічного виробництва:

Власні видавництва як самостійні підприємства (юридичні особи), що спеціально займаються підготовкою, опрацюванням, випуском і реалізацією різних видів видавничої продукції - класичні видавництва, найпотужніший сегмент видавничого ринку, який в останні роки динамічно розвивається і стверджується;

Різноманітні організації, фірми, агентства, інституції, підприємства;

Редакції газет і журналів, де фахівці-редактори віддавна працюють на творчих посадах літературних редакторів, коректорів або, набувши досвіду і майстерності, на керівних посадах редакторів;

Редакції радіомовлення та телебачення, де випускники цієї спеціальності займають посади редакторів інформаційних, аналітичних та інших програм, шеф-редакторів, випускових редакторів, літературних редакторів;

Рекламні агенції та рекламні відділи підприємств, організацій і фірм (творча і організаційна робота з підготовки рекламних текстів або сюжетів);

Державні органи законодавчої та виконавчої влади різних рівнів (від центральних до міських та районних). Грамотно підготовлений редактор вкрай потрібен на посадах референтів, аналітиків, прес-секретарів інформаційних служб, відділів діловодства, прес-центрів;

Бібліотечні або науково-дослідні установи;

Різноманітні центри, організації, що займаються багатопрофільною виставкою, ярмарковою діяльністю;

Органи масової та соціальної комунікації.

Безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії

Цей курс для всіх, хто хоче опанувати різноманітні інструменти MS Word та MS Excel