Новини

Відділення комп'ютерних та видавничих технологій

Сьогодні комп’ютери відіграють важливу роль практично у всіх аспектах повсякденного життя: державному управлінні, банківській справі та фінансах, освіті, транспорті, індустрії розваг, засобах масової інформації, медицині, сільському господарстві, юриспруденції тощо. Невпинно зростають кількість, розміри та сфери застосування комп’ютерних програм та технологій. Сотні мільярдів доларів витрачається на розробку програмного забезпечення, і від їх ефективного використання залежать якість життя як окремої людини, так і всієї країни в цілому.

Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя визначено як один з пріоритетних напрямів державної політики. Реалізація таких завдань вимагає підготовки відповідних фахівців для роботи з сучасними інформаційними технологіями. Саме тому у коледжі починаючи з 1998 року здійснюється підготовка молодших спеціалістів напряму «Комп’ютерні науки», яка з вересня 1999 року зосереджена на відділенні комп’ютерних та видавничих технологій.

На ряду із ІТ фахівцями на сучасному ринку праці надзвичайно затребуваними є спеціалісти з видавничої справи. Це пов’язано з їх вмінням керувати інформаційними потоками та формувати думку суспільства. Зараз важко переоцінити вплив електронних та друкованих засобів масової комунікації на громадськість, а для повноцінного їх функціонування потрібні висококваліфіковані фахівці у видавничо-поліграфійній галузі, підготовкою яких і займається відділення комп’ютерних та видавничих технологій.

З 1999 р. по 2012 р. очолювала відділення Глинська Марина Любомирівна, викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії, відмінник освіти України. На сьогодні завідувач навчально-методичною лабораторією, провідний координатор у професійному вдосконаленні та творчому зростанні викладачів закладу.

З 2012 р. очолює відділення Чубей Олександра Орестівна, викладач вищої категорії, магістр комп'ютерних наук.

Місія діяльності відділення - підготовка конкурентноспроможних кадрів у сфері інформаційних та видавничих технологій, здатних розробляти та приймати рішення у сучасних ринкових умовах.

Головними пріоритетами у роботі відділення є:

 • ♦ висококваліфіковані інженерно-педагогічні кадри
 • ♦ постійне удосконалення змісту освіти
 • ♦ інформаційна підтримка освітнього процесу
 • ♦ впровадження нових педагогічних технологій
 • ♦ інтеграція освіти, науки та виробництва
 • ♦ створення і підтримка сучасної матеріально-технічної бази та інфраструктури навчального процесу

Діяльність відділення спрямована на:

 • ♦ застосування внутрішнього та зовнішнього контролю якості освіти
 • ♦ створення сприятливих умов підготовки навчально-методичних матеріалів нового покоління, у тому числі з залученням студентської молоді
 • ♦ впровадження у навчальний процес освітніх інформаційних ресурсів для забезпечення умов самостійної роботи студентів
 • ♦ зміну ціннісних орієнтирів навчання з «культу знань» на «культ мислення», переорієнтацію навчального процесу на розвиток у студентів творчих здібностей
 • ♦ інтеграцію в навчальний процес сучасних та перспективних компетенцій в сфері інформаційних технологій

Поєднання навчальної та науково-методичної діяльності відділення дає можливість реалізувати технологію підготовки фахівців практичної орієнтації, рівень освіти яких відповідає рівню державних стандартів. Починаючи з 2002 року відділення випустило понад 1 000 техніків-програмістів – молодших спеціалістів за спеціальністю 5.080406 «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень» (з 2009 року – спеціальності 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів») та фахівців видавничо-поліграфічного виробництва – молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03030301 «Видавнича справа та редагування».

Наші випускники напряму «Комп’ютерні науки» сьогодні працюють розробниками програмно-апаратних комплексiв, менеджерами проектiв, адмiнiстраторами iнформацiйних, комп’ютерних та комп’ютеризованих систем i мереж у державних та приватних наукових, виробничих, банкiвських установах i фiрмах як в Українi, так і за кордоном. Випускники напряму «Видавнича справа та редагування» є професійними журналістами, блогерами, провідними редакторами та колумнистами кращих видань області та країни.

Життя відділення – це не лише навчальні заняття та науково-дослідницька діяльність. Воно наповнене цікавими подіями, інтелектуальними, спортивними та розважальними заходами. Ми пишаємось нашими спортсменами, радіємо за переможців олімпіад, переживаємо за учасників інтелектуальних ігор, танцюємо та співаємо разом з нашими артистами, сміємося з командою КВК, вивчаємо наш край у туристичних поїздках.

Запрошуємо випускників шкіл та ПТУ відповідних напрямів до нас на навчання.
Ми впевнені, що Ви отримаєте якісну освіту, сучасний фах та станете висококваліфікованим спеціалістом.

Безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії

Цей курс для всіх, хто хоче опанувати різноманітні інструменти MS Word та MS Excel