Новини

Циклова комісія дисциплін видавничої справи та редагування

Що дав нам Господь усвідомити,
те ми і пропонуємо всім.
Хай стане це загальним здобутком

Я. Коменський

 

Профільну підготовку фахівців за спеціальністю 5.03030301 “Видавнича справа та редагування” забезпечує предметна циклова комісія дисциплін видавничої справи та редагування.

 

Склад викладачів предметної циклової комісії:

 

 

Бездіжа Алла Анатоліївна, спеціаліст I категорії

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література.

Кваліфікація: вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Педагогічне кредо: Навчати і самому навчатися!

Життєве кредо: Все в наших руках, тому їх не можна опускати.

 

 

Більчук Маргарита Володимирівна, спеціаліст I категорії

Львівський державний університет імені Івана Франка

Спеціальність: філологія.

Кваліфікація: філолог, викладач російської мови та літератури.

Педагогічне кредо: Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність. Б. Шоу.

Життєве кредо: Увесь сенс життя полягає в нескінченному завойовуванні невідомого, у вічному зусиллі пізнати більше. Е. Золя.

 

 

Жирівський Микола Богданович, спеціаліст

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» МОН України

Спеціальність: журналістика.

Кваліфікація: журналіст, викладач ВНЗ, науковий співробітник.

Класичний приватний університет, закінчив аспірантуру.

Спеціальність: теорія та історія журналістики.

Педагогічне кредо: Гуманізм і творчість – два крила педагога.

Життєве кредо: Стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставились до тебе.

 

 

Йордан Ганна Мирославівна, спеціаліст I категорії

Українська академія друкарства

Спеціальність: технологія поліграфічного виробництва.

Кваліфікація: технолог поліграфічного виробництва.

Кандидат технічних наук зі спеціальності машини і процеси поліграфічного виробництва.

Педагогічне кредо: Редактор не має права бути початківцем.

Життєве кредо: Будь вимогливим насамперед до себе.

 

  

Козачук Інна Василівна, спеціаліст

Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола

Спеціальність: видавнича справа та редагування.

Кваліфікація: бакалавр з видавничої справи та редагування.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Спеціальність: журналістика.

Кваліфікація: магістр журналістики.

 

Педагогічне кредо: До хорошого уроку вчитель готується все життя. В.Сухомлинський.

Життєве кредо: Намагаючись охопити світ сьогоднішній, ми черпаємо зі словника, сформованого в світі вчорашньому. А. де Сент-Екзюпері.

 

 

Лотоцька Юлія Андріївна, спеціаліст IІ категорії

Львівський національний університет імені Івана Франка

Спеціальність: журналістика.

Кваліфікація: магістр журналістики.

Педагогічне кредо: Якщо Ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники. Томас Фуллер.

Життєве кредо: Не бійся мріяти і йти до своєї мрії.

 

  

Мединська Олеся Ярославівна, спеціаліст IІ категорії

Тернопільський державний педагогічний інститут імені Володимира Гнатюка

Спеціальність: українська мова і література.

Кваліфікація: учитель української мови та літератури.

Кандидат філологічних наук зі спеціальності українська література.

Педагогічне кредо: Творча основа, духовна рівність, міжособистісне спілкування.

Життєве кредо: Людська любов – найвища цінність, без якої життя не мало б сенсу.

 

  

Решетуха Тетяна Василівна, спеціаліст вищої категорії

Львівський державний університет імені Івана Франка

Спеціальність: філологія.

Кваліфікація: філолог, викладач російської мови та літератури.

Тернопільський інститут народного господарства

Спеціальність: Економіст.

Кваліфікація: Економіка та соціологія праці.

Аспірантура інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Спеціальність: видавнича справа та редагування.

Кандидат наук із соціальних комунікацій

Педагогічне кредо: Не думкам потрібно вчити, а вмінню думати. Е. Кант.

Життєве кредо: Ти завжди у відповіді за тих, кого приручив. А. де Сент-Екзюпері.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопишин Юлія Василівна, спеціаліст

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Спеціальність: журналістика та інформація

Кваліфікація: магістр журналістики

 

Педагогічне кредо: Лише той Учитель, хто живе так, як навчає. Г. Сковорода

Життєво кредо: Дві речі наповнюють мою душу новим подивом і дедалі більшою побожністю: зоряне небо наді мною і моральний закон у мені. І. Кант

 

 

 

 

 

У 2014-2015 н.р. викладачі ЦК дисциплін видавничої справи та редагування працюватимуть над вирішенням таких проблем:

 

→ Від сучасних інноваційних засобів та технологій навчання через педагогічну майстерність та науково-методичний рівень викладачів до формування високих академічних, професійних та соціально-особистісних компетенцій учнів та студентів.

→ Сучасні інноваційні засоби та технології навчання у підготовці фахівців видавничої справи та редагування.

→ Використання групових форм навчання у підготовці фахівців із видавничої справи та редагування.

→ Підвищення якості заняття шляхом творчого пошуку і практичної спрямованості навчання.

→ Розвиток комунікативності та креативності особистості в умовах реалізації ідей нових стандартів освіти.

 

 

Перспективними напрямами роботи циклової комісії є:

 

♦ вдосконалення й оновлення НМКД за спеціальністю, їх практичне використання для підвищення ефективності навчального процесу;

♦ забезпечення взаємодії між навчальними дисциплінами з метою вироблення оптимальної схеми підготовки молодшого спеціаліста;

♦ вивчення психологічних особливостей студентських колективів та їх урахування при груповій та індивідуальній роботі;

♦ організація роботи наукових проблемних груп студентів;

♦ збільшення питомої ваги самостійної роботи студентів у здобутті знань та навичок, розробка і вдосконалення методики виконання самостійних робіт;

♦ активне використання педагогічних інновацій та впровадження передових інформаційних технологій у навчальну практику;

♦ наповнення й оновлення сайту коледжу навчальними матеріалами з дисциплін циклової комісії;

♦ організація навчальної, технологічної та переддипломної практик;

♦ підвищення наукового рівня та педагогічної майстерності викладачів тощо.

Безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії

Цей курс для всіх, хто хоче опанувати різноманітні інструменти MS Word та MS Excel