Новини

Циклова комісія інформатики та комп'ютерних дисциплін

Лише наявність мети приносить життю сенс та задоволення

Стів Джобс

 

Циклова комісія забезпечує викладання фахових дисциплін спеціальності 5.05010101«Обслуговування програмних систем і комплексів», а також фундаментальних комп’ютерних дисциплін усіх спеціальностей коледжу.

 

Діяльність викладачів спрямована на підвищення власного науково-теоретичного рівня, на вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентнісного підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців, професіоналів своєї справи, особистостей, що прагнуть самовдосконалення, здатних відповідати сучасним запитам ринку праці.

 

Навчально- виховний процес забезпечують:

 1. Глинська Марина Любомирівна, завідувач навчально-методичної лабораторії, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, відмінник освіти України
 2. Чубей Олександра Орестівна, завідувач відділенням комп’ютерних та видавничих технологій, викладач вищої кваліфікаційної категорії, магістр комп’ютерних наук
 3. Посвятовська Ольга Богданівна, голова циклової комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач
 4. Кузик Василь Миколайович, викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач, магістр комп’ютерних систем та мереж, відмінник освіти України
 5. Кульчинська Наталія Зіновіївна, викладач другої кваліфікаційної категорії, магістр комп’ютерних наук
 6. Купина Андрій Ігорович, викладач першої кваліфікаційної категорії
 7. Меленчук Любов Іванівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, магістр економіки підприємства
 8. Мигаль Оксана Богданівна, викладач першої кваліфікаційної категорії, магістр комп’ютерних наук
 9. Місько Нестор Володимирович, спеціаліст, завідувач лабораторією комп’ютерних та інформаційних технологій
 10. Павлюс Василь Петрович, викладач першої кваліфікаційної категорії, магістр економічної кібернитики
 11. Слєпцова Ольга Ярославівна, викладач другої кваліфікаційної категорії
 12. Сиротюк Наталія Станіславівна, викладач першої кваліфікаційної категорії, магістр комп’ютерних наук

 

 

Навчально-виховний процес здійснюють 13 викладачів циклової комісії, з них на постійній основі – 12.

 

Якісний склад циклової комісії наступний:

 

→ викладачів з вищою категорією – 5 (з них 1 викладач-методист та 2 старших викладачів);

→ викладачів з 1 категорією – 4;

→ викладачів з 2 категорією – 2;

→ викладачів-спеціалістів – 1;

→ магістрів – 7.

 

Троє викладачів працюють над кандидатськими дисертаціями.

 

 

Постійному вдосконаленню науково-методичного рівня викладацького складу сприяє робота над проблемою «Використання якісного освітнього середовища для формування свідомого громадянина та фахівця високого рівня»

 

На її успішне вирішення спрямовані:

 

♦ майстер-класи для викладачів з питань використання інформаційних технологій навчання;

♦ майстер-класи для викладачів і студентів з питань вивчення і використання сучасного програмного забезпечення;

♦ тематичні семінари-практикуми;

♦ обмін досвідом роботи з питань ефективного використання освітнього середовища в процесі навчання;

♦ науково-практичні конференції;

♦ спільні науково-дослідницькі проекти викладачів та студентів.

 

 

Викладачами циклової комісії створено навчально-методичне забезпечення, з використанням сучасних WEB-технологій, для всіх нормативних та вибіркових дисциплін навчальних планів підготовки молодших спеціалістів. НМКД включають: лекційний матеріал, лабораторні і практичні роботи, навчальний матеріал і практичні завдання для самостійної роботи, матеріали для поточного і підсумкового контролю знань. Постійно видаються навчальні посібники з дисциплін професійної та практичної підготовки.

 

З метою підтримки навчально-виховного процесу на високому рівні, формування висококваліфікованих ІТ-фахівців викладачі активно використовують сайт відділення. Контент сайту забезпечує успішне використання інтерактивних технологій, керівництво індивідуальною самостійною роботою студентів, проведення поточного і підсумкового контролю знань.

 

Важливим напрямком в роботі циклової комісії є розвиток творчих можливостей студентів, їх професійного самовираження. Сприяють цьому факультативні заняття, робота творчих груп та науково-дослідна робота . І як результат - успішні виступи студентів на науково-практичних конференціях, олімпіадах , конкурсах і змаганнях різного рівня.

Безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії

Цей курс для всіх, хто хоче опанувати різноманітні інструменти MS Word та MS Excel